Link Auditor – analiza linków. Polski produkt o zachodniej jakości

W sieci pojawiła się nowa aplikacja – CLUSTERIC Link Auditor, która ma być następcą SEO-Odkurzacza. Osobiście miałem możliwość testowania programu już od października. Jakie ma możliwości, co wprowadza nowego i czy warto z niego korzystać?

Dlaczego SEO Odkurzacz się zmienia

Nowa aplikacja ma dawać to samo co SEO-Odkurzacz i na dokładkę – wiele więcej. Na facebookowej grupie SEOWCY Damian Kiełbasa wyjaśnił z jakich przyczyn powstała zupełnie nowa aplikacja.
link-auditor-facebook

Jak działa LinkAuditor

Miałem przyjemność testowania najwyższego pakietu – 10 mln linków i 200 domen na miesiąc. Program posiada dwie wersje językowe polską i angielską. Poniżej widok po uruchomi

link auditor - ekran główny

link auditor – ekran główny

Program ocenia jakość linków na podstawie 51 formuł, a także wylicza 110 parametrów odnośników. Każda analiza rozpoczyna się od podstawowej konfiguracji. Wybieramy w lewym górnym rogu opcję analiza linków i przystępujemy do wprowadzenia kluczowych informacji.

Link Auditor - import linków

Link Auditor – import linków

Pierwszy krok to wybór trybu analizy (więcej o poszczególnych trybach w dalszej części) i wprowadzenie listy linków. Import linków może być:

 • z pliku tekstowego,
 • GWT,
 • parsowanie z Ahrefs
 • parsowanie z Majestic
 • wczytanie listy linków w formacie GSA SER.

Jeśli chodzi o import z GWT, ułatwienie jest maksymalne, gdyż wystarczy wprowadzić dane do konta GWT, po czym automatycznie zobaczymy listę naszych serwisów dodanych do panelu. Dalej klikamy dwukrotnie w domenę i mamy zaimportowane wszystkie linki!

Link Auditor- import z consoli google

Link Auditor- import z consoli google

W wybranych trybach istnieje również możliwość przeprowadzenia harvestu linków – zebrania miejscówek pojawiających się na wybrane przez nas footprinty/frazy kluczowe.

Link Auditor harvest linkow

Link Auditor harvest linkow

Po załadowaniu linków, w zależności od trybu, należy podać adres domeny, wskazać język witryny i opcjonalnie podać listę słów kluczowych. Wprowadzenie słów kluczowych nie jest obowiązkowe, ale warto je dodać, gdyż po zakończeniu analizy można wypunktować tematykę stron linkujących, ale też łatwo przesiać linki przeoptymalizowane. Dodatkowo lista słów kluczowych może być podana z wagami. W ustawieniach można podać również mnożnik punktacji za słowa kluczowe dla poszczególnych elementów strony, w których wystąpiły.
Tryby analizy pogrupowane są według schematu – Light-Medium-Heavy. Jeśli wybierzecie dany tryb, w oknie importu pojawia się pomoc z informacjami na temat zastosowania, analizowanych parametrów i wymagań. Tryby Light powinny działać najszybciej i wymagać najmniej zasobów – wiele danych można zebrać bez użycia proxy, bazując na API CLUSTERIC. Poszczególne grupy trybów to:

 • Tryby Disavow – dwa wbudowane tryby „disavow” dedykowane są oczyszczaniu profilu linków. Efekt analizy to najczęściej lista linków do usunięcia. Linki, które chcemy usunąć fizycznie możemy np. otagować i za jakiś czas zweryfikować ich zniknięcie stosując reewaluację parametrów onsite. Te linki, których nie da się usunąć ręcznie mogą się znaleźć w raporcie Disavow – zostanie on wygenerowany na podstawie ocen linków. Możliwe jest również naniesienie na projekt istniejącego pliku disavow i przeprowadzenie jego audytu/korekty.
 • Tryby lista linków – trzy tryby służące zbieraniu parametrów linków choćby pod kątem ich wykorzystania w link buildingu. Tryb Light nie analizuje czynników Onsite. W przypadku dwóch „wyższych” trybów można podać listę słów kluczowych i przeprowadzić szczegółową punktację za ich wystąpienie w poszczególnych elementach strony.
 • Tryby „Link prospecting” – ułatwiające proces link buildingu/znalezienie odpowiednich miejsc do marketingu szeptanego. W tych trybach istnieje możliwość wykorzystania wbudowanego harvestera w celu wyszukania potencjalnie wartościowych lokalizacji. Następnie dla zebranej listy można pobrać parametry, zbadać czynniki onsite, zagęszczenie słów kluczowych, rozpoznać skrypty stron. W ten sposób jesteśmy w stanie precyzyjnie wyselekcjonować najlepsze miejsca do działań marketingowych.
 • Tryb wygasłych domen – przydatne przy budowaniu zaplecza. Jeszcze przed zakupem domeny możemy zebrać podstawowe parametry domen i przekonać się, jaka jest ich rzeczywista wartość. Program pozwala na określenie kryteriów przesiewu domen. W trakcie analizy odrzuca domeny, które nie spełniają wymagań (i przestaje pobierać dla nich parametry, dzięki czemu analiza jest szybka).
Link Auditor - ustawienia projektu

Link Auditor – ustawienia projektu

W odpowiednich kolumnach Link Auditor raportuje, dlaczego odrzucił daną domenę. Po spełnieniu wymagań sprawdza jej dostępność do rejestracji.

link-auditor1

Dodatkowo użytkownik ma możliwość wyboru własnego zestawu formuł i analizowanych parametrów oraz zapamiętania ich jako nowego trybu analizy. Można także definiować własne formuły oceny linków.

Analiza w Link Auditor

Zaczynamy od wykluczenia linków w najczęściej występujących domenach. Wskazujemy wybrane domeny – po prawej stronie mamy do dyspozycji opcje masowe. Przechodzimy dalej, gdzie system informuje nas ile domen i jaka liczba linków zostanie odjęta z naszego planu. Klikamy i czekamy na zakończenie analizy. W prawym dolnym rogu widzimy postęp analizy:

link-auditor2

Po zakończeniu możemy rozpocząć samodzielną analizę danych, przeglądać raporty, eksportować dane w formacie XLS i pliku Disavow.
Parametry które zbiera/wylicza program to:

 • metryki związane z oceną linka,
 • parametry onsite
  Program jest w stanie zbierać dane dotyczące podstawowych parametrów linków prowadzących do analizowanej domeny (atrybut „rel” linka, strona docelowa, anchor, otoczenie linka, np. „stopka”/”komentarz”), stara się rozpoznawać tematykę strony, analizuje nasycenie słowami kluczowymi i ew. wystąpienia „ryzykownych” słów, nasycenie strony linkami (z podziałem na typy linków), rozpoznaje silnik strony, skrypty sieci reklamowych/statystyk, rozróżnia różne typy przekierowań, np. „301 na stronę analizowaną”, „301 w domenie”, „301 na inną domenę”.
  Program jest w stanie także wyszukiwać linki w JavaScript i linki tekstowe.
 • zewnętrze metryki
  Program między innymi pobiera dane z darmowego API Moz, parametry Majestic (4 z nich mogą być pobierane bez posiadania płatnego dostępu), parametry Ahrefs, sprawdza wiek według web.archive.org, parametry Alexa, odpytuje Safebrowsing API.
 • statystyki społecznościowe (liczba udostępnień w popularnych serwisach, np. Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Pinterest, StumbleUpon)
 • związane z domeną, serwerem, geolokalizacją, WHOIS.

Oceny linków

W oparciu o sumaryczną punktację formuł program szacuje jakość linka. W kolumnie „ALGO_RATING” pojawia się jedna z wartości: OK/AVG/BAD/DEAD (ta ostatnia dla niedziałających domen i stron, na których nie znaleziono linka). Oczywiście użytkownik może sprawdzić domenę ręcznie i umieścić swoją ocenę w polu „USER_RATING” – to ona będzie dominująca. Wiele opcji mamy do dyspozycji po kliknięciu prawym klawiszem na daną pozycję.

link-auditor3

Przy analizie można korzystać z przydatnych funkcjonalności:

 • filtrowanie/sortowanie danych po dowolnych parametrach (po kliknięciu w nagłówek kolumny),
 • dodawanie komentarzy do linków,
 • dodanie nowych linków (w przypadku ich przyrostu od ostatniej analizy),
 • ponowne przeliczanie parametrów dla wybranych linków – możemy w ten sposób sprawdzić czy link skierowany do usunięcia został faktycznie zlikwidowany,
 • raporty graficzne – widzimy profil linków w 29 ujęciach, zarówno obejmujących czynniki onsite jak i off-site,
 • eksport do xls – eksport do arkusza kalkulacyjnego pozwala np. przygotować listę linków z podziałem na skrypty stron,
 • eksport disavow – można automatyczne wygenerować raport w formacie Disavow. Raport można powstać np. na podstawie wyłącznie linków, które użytkownik oznaczył ręcznie. Można również automatycznie łączyć wiele linków z tej samej domeny wpisami „domain:”, co szczególnie jest przydatne przy linkach SITE-WIDE, a także domenach, które indeksują linki na wielu podstronach.
 • audyt istniejącego pliku Disavow – pozwala na sprawdzenie jakości starego/wygenerowanego przez inne osoby pliku Disavow/ułatwia przeniesienie projektu do Link Auditora

Dane jakie można uzyskać z API CLUSTERIC:

 • parametry domen z serwerowego cache’a, dzięki któremu wiele analiz można przeprowadzić szybko i oszczędzając zasoby (proxy, łącze, CPU),
 • dwie metryki określające moc i „ryzyko nienaturalności” profilu linków domen,
 • informacja, czy domeny znajdowały się na listach programów dodających linki,
 • baza danych hostingów i WHOIS,
 • baza kont Google Analytics (na tym etapie wykorzystywana do dokładniejszej oceny domen, które są ściśle ze sobą powiązane, np. tworzą grupę serwisów jednego wydawcy)
 • statystyki społecznościowe,
 • ocenę ryzyka spamowości linka z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.

Ocena jest budowania w oparciu o dane zbierane przez aplikację i ocenę domeny generowaną na podstawie parametrów zebranych przez roboty działające na serwerze. Uwzględniane są czynniki onsite, off-site, popularność domeny i ruch, jaki ona generuje, dane dotyczące konkurencyjności słów kluczowych, powiązań z innymi domenami (wykryte grupy serwisów) i wiele innych.

Zakup programu

Użytkownicy kupują dożywotnią licencję programu Link Auditor z limitami rozliczanymi miesięcznie.
Przykład: pakiet 5 domen/mc, 500 000 linków/mc oznacza, że kupując program raz, można w każdym miesiącu przeanalizować 5 domen (w kontekście analizy profilu linków) i zużyć 500 000 linków. Z początkiem kolejnego miesiąca licznik się „zeruje” i użytkownik znowu ma do wykorzystania pełny pakiet.
Osobno płatny jest dostęp do aktualizacji i wykorzystanie API CLUSTERIC (które rozszerza zakres analizy o dodatkowe metryki (np. dane społecznościowe) i przyspiesza ją (cache parametrów)). Wraz z podstawową licencją, użytkownicy otrzymują w prezencie pół roku dostępu do aktualizacji i API. Późniejsze przedłużenie nie jest niezbędne do używania programu.

Dlaczego warto kupić Link Auditor.

Kilka uwag, które sam zgłosiłem na etapie testowania zostało wdrożonych przez autorów. W najbliższym czasie planowane jest przygotowanie kolejnych funkcjonalności, między innymi:

 • możliwość naniesienia w projekcie danych z Google Analytics (i wykorzystanie ich do dokładniejszej oceny linków)
 • stopniowa budowa własnego indeksu linków, dzięki czemu program będzie lepiej nadawał się do analizy linków konkurencji
 • generowanie raportów PDF (z firmowym logo wybranym przez użytkownika), również raportów „porównawczych” pokazujących propozycje zmian w profilu linków przed planowanym usunięciem odnośników
 • usprawnienia dotyczące interfejsu użytkownika, między innymi możliwość definiowania własnych skrótów klawiszowych
 • funkcjonalność tworzenia grup domen i ich automatycznego tagowania np. „zaplecze”, „grupa katalogów X”
 • dodanie analizy kolejnych parametrów

Moim zdaniem jest to jednak z ciekawszych aplikacji SEO jakie pojawiły się w ostatnich latach na rynku.  Czy warto korzystać z Link Auditora? Moim zdaniem zdecydowanie tak.

 

 

 

11 replies
 1. seotop
  seotop http://www.skuteczne-seo.net.pl

  Korzystam z powodzeniem. Wcześniej używałem seo-odkurzacz. Link Auditor jest dużo szybszy i bardziej rozbudowany. Wyłapuje ponad 95% syfu jaki się „zrobił”. Polecam i czekam na nowe opcje.

  Odpowiedz
 2. Michał
  Michał http://www.widzialni.pl/

  Model rozliczeń wydaje mi się mało atrakcyjny (bo mało elastyczny), ale sam soft wygląda dobrze 🙂

  Odpowiedz
  • Tomasz Wydra
   Tomasz Wydra

   A co jest nie tak w tym modelu. Płacisz tylko raz korzystasz ile chcesz. Ew co pół roku jak chcesz aktualizacje to dopłacasz

   Odpowiedz
  • Damian
   Damian http://clusteric.com

   Michał, jeśli widziałbyś inny model albo masz konkretne uwagi do obecnego – będziemy bardzo wdzięczni za informacje (tu / mailowo na: contact [malpka] clusteric.com / w inny sposób). 🙂
   Jesteśmy otwarci na różnego rodzaju propozycje, staramy się wyciągać wnioski!

   Odpowiedz
 3. Błażej
  Błażej http://taakiprezent.pl

  A ja nie mogę pobrać z GWT danych. Dodaję dane logujące, ale po doubleclicku nie wyświetla mi się lista domen 🙁

  Odpowiedz
  • Damian
   Damian http://clusteric.com

   Jeśli dobrze widzę wersję w logach, ma Pan nieaktualną wersję – proszę zaktualizować program. 🙂
   Niestety API GWT nie pozwala na pobieranie linków, więc program robi to logując się na konto użytkownika – jeśli Google coś zmieni na stronie, trzeba też robić zmianę w programie.
   Informacja o aktualizacji powinna świecić się na belce tytułowej programu – po kliknięciu na nią pojawi się okno, w którym będzie przycisk do wywołania aktualizacji.

   W razie problemów, proszę o podesłanie informacji na contact [malpka] clusteric.com – myślę, że tak będziemy mogli szybciej pomóc. 🙂

   Odpowiedz
 4. senio
  senio http://senio.pl

  Witam, pytanie od amatora: czy warto postawić na ten program, jeśli dopiero zaczynam „zabawę” z SEO? Na razie rozsiewałem linki po sieci, gdzie się dało, ale teraz chciałbym zająć się nieco poważniej (znajomy poprosił o pomoc przy pozycjonowaniu). Pytanie czy bez dużej wiedzy i doświadczenia kupowanie takiego programu w ogóle ma sens? Cena wydaje mi się dość atrakcyjna w porównaniu z innymi narzędziami SEO, takimi jak Ahrefs czy Majestic SEO. (Choć – jeśli dobrze się orientuję – są to programy przeznaczone do trochę innych działań).

  Odpowiedz
 5. Łukasz
  Łukasz http://www.gdziewakacje.net.pl/ciekawe-miejsca/

  Świetnie! Cieszę się, że program się rozwija i ewoluował w coś takiego. Jestem za takimi zmianami!

  Odpowiedz
 6. pozyczkaportal.pl
  pozyczkaportal.pl https://pozyczkaportal.pl

  Zarówno linkauditor i seo odkurzacz są omylne. Narzędzie jest super, jako pomoc w pozbyciu się niechcianych linków, natomiast i tak najlepszą analizę robi się samemu. Stąd narzędzia tego typu przy posiadaniu np. abonamentu w ahrefs, są zbędne i szkoda na nie pieniędzy.

  Odpowiedz

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *