Jak dodać zdjęcie (image) w kanale RSS

Jeśli chcesz uatrakcyjnic swój kanał RSS możesz dodać orbrazki przy swoich wpisach.
Aktualnie dostępne są dwa rowiązania.
Najprostszy to dodać poniższy kod do pliku functions.php

add_filter( 'the_content', 'featured_image_in_feed' );
function featured_image_in_feed( $content ) {
 global $post;
 if( is_feed() ) {
 if ( has_post_thumbnail( $post->ID ) ){
 $output = get_the_post_thumbnail( $post->ID, 'medium', array( 'style' => 'float:right; margin:0 0 10px 10px;' ) );
 $content = $output . $content;
 }
 }
 return $content;
}

Możesz również edytować położenie, wielkość czy inne zmienne CSS obrazka w poniższej linii

$output = get_the_post_thumbnail( $post->ID, 'medium', array( 'style' => 'float:right; margin:0 0 10px 10px;' ) );

Drugim rozwiązaniem jest instalacja wtyczki RSS Image Feed. Co istotne wtyczka jest kompatybilna z WordPress 3.9

Logowanie za pomocą adresu email pod wordpressem

Aby włączyć możliwość logowania się do panelu administracyjnego wordpress-a za pomocą adresy mail wystarczy dodać do pliku functions.php poniższy kod.


function use_email_as_login($username) {
<div id="crayon-5355f2efe8f05066333677-2">    $user = get_user_by_email($username);</div>
<div id="crayon-5355f2efe8f05066333677-3">    if(!empty($user->user_login)) {</div>
<div id="crayon-5355f2efe8f05066333677-4">        $username = $user->user_login;</div>
<div id="crayon-5355f2efe8f05066333677-5">    }</div>
<div id="crayon-5355f2efe8f05066333677-6">    return $username;</div>
<div id="crayon-5355f2efe8f05066333677-7">}</div>
<div id="crayon-5355f2efe8f05066333677-8">add_action('wp_authenticate', 'use_email_as_login');</div>
<div>
Wadą tego rozwiązania jest, że na stronie logowania dalej wyświetla się tylko informacja o podaniu nazwy użytkownika a nie podanie adresu mail.
Możemy ew edytować kod tłumaczenia i zastapić fragment
</div>
<div>nazwa użytkownika</div>
<div>
na
</div>
<div>adres e-mail
Nie każdy użytkownik z taką zmiana sobie poradzi.
Aby w pełni udostępnić i możliwość logowania za pomocą adresy mail i dodać odpowiednie pole z informcją na stronie lgowania wystarczy dodać wytczkę WP Email Login
Dodana opcja email w panelu lgowania wordpress

Dodana opcja email w panelu lgowania wordpress