Jak wyłączyć w WordPressie wyświetlanie wpisów z danej kategorii?

Aby na stronie głównej nie wyświetlały się wpisy z danej kategorii lub wyświtłay się wpisy tylko z danej kategorii należy zastosować jedno z kilku rozwiązań

Wyświetlanie wpisów tylko z jednej kategorii

Modyfikacje w pliku funcions.php

W pliku functions.php  dodajemy poniższy zapis

add_action('wp_head', 'iworks_only_one_category');
function iworks_only_one_category()
{ if ( is_home() || is_front_page() )
{ global $wp_query; $wp_query->query('cat=10'); } }

Gdzie Id kategorii wpisujemy po ciągu znaków

'cat=

.Modyfikacja pliku index.php

W pliku index.php należy po

<pre>if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post();

dodać zapis

query_posts(array( 'cat' => '10', 'paged' => get_query_var('paged')));

Wykluczenie danej kategorii ze strony głównej

Istotne jest dodanie minusa przed Id kategorii

Identycznie jak powyżej  pliku functions.php dodajemy zapis

add_action('wp_head', 'iworks_only_one_category');
function iworks_only_one_category()
{ if ( is_home() || is_front_page() )
{ global $wp_query; $wp_query->query('cat=-10'); } }

Modyfikacja pliku index.php

W pliku index.php należy po

<pre>if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post();

dodać zapis

query_posts(array( 'cat' => '-10', 'paged' => get_query_var('paged')));

Aby wykluczyć lub dodać więcej niż jedną kategorię zapisujemy każde Id po przecinku np. tak

10,11

lub

-10,-11

Skąd pobrać Id kategorii

Id kategorii jest jedną z nielicznych rzeczy której nie znajdziemy w panelu administracyjnym.
Aby odczytać Id kategorii należy w zakładce Wpisy>Kategoria wybrać do edycji kategorię, którą chcemy dodać lub wykluczyć i z pola adresu odczytać Id kategorii, które znajduje się po adresie

category&tag_ID=

odczytać ciąg cyfr.

 

 

Jak dodać opis kategorii lub tagu w wordpress

Pod kątem SEO i indeksacji kategorii czy tagów istotne jest aby posiadały one własne niepowtarzalne opisy.
Sam wordpress daje taką możliwość aby każda kategoria czy tag miały swój opis.

Opis kategorii dodajemy w zakładce

Wpisy/Kategorie/Wybieramy kategorię

A opis tagu dodajemy w zakładce

Wpisy/Tagi/Wybieramy Tag

Jak dodac opis kategorii

Co istotne chodź sam wordpress daje Nam możliwość dodania opisu to większość szablonów takiej możliwości niema :(.
Aby móc publikować wyżej wspomniany opis kategorii należy dodać do pliku
category.php lub
archive.php
poniższy zapis.

<div><?php echo category_description(); ?></div> 

W zaleźności od szablony za wyświetlanie kategorii będzie odpowiadał inny plik np. loop.php bądź inne.

Zapis ten dodajemy np. po linijce

<h1 class="page-title"><?php single_cat_title(); ?></h1>

Najlepiej też aby opis kategorii wyglądał podobnie jak wpis , dlatego warto go osadzić w kodzie posta.
Może to na przykład wyglądać tak:

<div class="entry">
 <div class="postwrap">
 <div class="post">
<?php echo category_description(); ?>
</div>
</div>
</div>

Jak dodać opis tagu

Dodanie opisu tagu wygląda identycznie jak dodanie opisu kategorii.

Kod

<?php if (is_tag()) { ?><?php echo tag_description(); ?><?php } ?

dodajemy do pliku tags.php lub innego o których wspomniałem w przypadku kategorii
np. po zapisie

<h2 class="pagetitle">
<?php single_tag_title(); ?></h2>

I tak samo jak w przypadku kategorii warto opis tagu wyglądał jak opis wpisu

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj
http://codex.wordpress.org/Template_Tags/category_description