Logowanie za pomocą adresu email pod wordpressem

Aby włączyć możliwość logowania się do panelu administracyjnego wordpress-a za pomocą adresy mail wystarczy dodać do pliku functions.php poniższy kod.


function use_email_as_login($username) {
<div id="crayon-5355f2efe8f05066333677-2">    $user = get_user_by_email($username);</div>
<div id="crayon-5355f2efe8f05066333677-3">    if(!empty($user->user_login)) {</div>
<div id="crayon-5355f2efe8f05066333677-4">        $username = $user->user_login;</div>
<div id="crayon-5355f2efe8f05066333677-5">    }</div>
<div id="crayon-5355f2efe8f05066333677-6">    return $username;</div>
<div id="crayon-5355f2efe8f05066333677-7">}</div>
<div id="crayon-5355f2efe8f05066333677-8">add_action('wp_authenticate', 'use_email_as_login');</div>
<div>
Wadą tego rozwiązania jest, że na stronie logowania dalej wyświetla się tylko informacja o podaniu nazwy użytkownika a nie podanie adresu mail.
Możemy ew edytować kod tłumaczenia i zastapić fragment
</div>
<div>nazwa użytkownika</div>
<div>
na
</div>
<div>adres e-mail
Nie każdy użytkownik z taką zmiana sobie poradzi.
Aby w pełni udostępnić i możliwość logowania za pomocą adresy mail i dodać odpowiednie pole z informcją na stronie lgowania wystarczy dodać wytczkę WP Email Login
Dodana opcja email w panelu lgowania wordpress

Dodana opcja email w panelu lgowania wordpress

Jak uporządkować shortcode (skróty) pod wordpress w jednym menu

Po dodaniu kilku wtyczek, których obsługa w postach wiąże się z dodawaniem skrótów tzw shortecode w treści postu ich ilość może być trudna do zapamiętania.
Ale jest kilka rozwiązań aby ułatwić sobie ten proces.
Jednym z nich jest dodanie do pliku functions.php poniższego kodu, który wygeneruje nam dodatkowe menu na stronie tworzenia posta. Read more

Jak wyświetlić informacje o ilości załączników w panelu admina

Czasami potrzebujemy sprawdzić ile załączników mamy dodanych do artykułu pod wordpresse. Aktualnie aby sprawdzić ilość załączników musimy każdy wejść do edycji każdego oddzielnego postu.

Przy większej ilości postów takie sprawdzanie może być co nieco denerwujące.

Wpisanie poniższego kodu do pliku functions.php w naszym szablonie doda kolejną kolumnę w panelu administratora zakładce wszystkie posty „Ilość załącznik”

Nowa kolumna - ilość załączników w panelu administracyjnym wordpress

Nowa kolumna – ilość załączników w panelu administracyjnym wordpress

Read more