Minimalna ilość znaków w poście

Jesli Twój blog ma wielu redaktorów i chciałbyś utrzymac wysoka jakość wpisów. Nie zależy Ci aby posty były krótkei bez żadenej sensownej treści.

Warto w takim przypadku dodać ograniczenie na minimum ilość znaków

Aby dodać takie ograniczenie wpliku functions.pp dależy dodać zapis

function minWord($content){
global $post;
$num = 100; // tutaj ustawiasz minimalną ilość znaków
$content = $post->post_content;
if (str_word_count($content) <  $num)
wp_die( __('Błąd. Twój post jest za krótki.') );
}
add_action('publish_post', 'minWord');

W przypadku wpisania a małej ilości słów pokaże Nam się poniższy komunikat

Twój post jest  za krótki

Twój post jest za krótki

Jak dodać zdjęcie (image) w kanale RSS

Jeśli chcesz uatrakcyjnic swój kanał RSS możesz dodać orbrazki przy swoich wpisach.
Aktualnie dostępne są dwa rowiązania.
Najprostszy to dodać poniższy kod do pliku functions.php

add_filter( 'the_content', 'featured_image_in_feed' );
function featured_image_in_feed( $content ) {
 global $post;
 if( is_feed() ) {
 if ( has_post_thumbnail( $post->ID ) ){
 $output = get_the_post_thumbnail( $post->ID, 'medium', array( 'style' => 'float:right; margin:0 0 10px 10px;' ) );
 $content = $output . $content;
 }
 }
 return $content;
}

Możesz również edytować położenie, wielkość czy inne zmienne CSS obrazka w poniższej linii

$output = get_the_post_thumbnail( $post->ID, 'medium', array( 'style' => 'float:right; margin:0 0 10px 10px;' ) );

Drugim rozwiązaniem jest instalacja wtyczki RSS Image Feed. Co istotne wtyczka jest kompatybilna z WordPress 3.9