Entries by Tomasz Błaszczyński

E-zmiany w ustawie o prawach konsumenta

Dnia 24 czerwca 2014 roku został ogłoszony tekst Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), w którym Polska wdrożyła unijną dyrektywę 2011/83/UE dotyczącą praw konsumentów, która daje szereg nowych praw konsumentom oraz nakłada nowe obowiązki na właścicieli sklepów internetowych. Jednakże vacatio legis, które miało wynieść 14 dni zostało przedłużone do pół roku w związku […]